Piątek, 20 Września 2019 Szukaj   Mapa serwisu   E-mail   Polityka prywatności   Zastrzeżenia prawne    |             
    O firmie i produktach      MASZYNY PRZECISKOWE      SPRĘŻARKI PRZEWOŹNE      Kontakt      Referencje      Serwis   
Musisz uaktualnić Flash Player'a
Do czego służy kret

DO CZEGO SŁUŻY
Kret, maszyna przeciskowa, przebijak gruntowy, rakieta ziemna, to najczęsciej używane określenia dla maszyn, których jesteśmy producentem.
Maszyny przeciskowe znajdują szerokie zastosowanie w pracach związanych z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi. Przy ich pomocy możliwe jest położenie instalacji, tak zwaną metodą bezwykopową, bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę. To oznacza, że nie ma konieczności robienia wykopu wzdłuż całej planowanej instalacji. Wystarczy wykonać dwa wykopy: startowy, od którego planujemy położyć instalację, oraz końcowy, w którym przewidujemy koniec instalacji lub jeden z jej etapów.

Poniższe ilustracje przedstawiają nam schematycznie, jak wyglądają najczęściej wykonywane prace przeciskowe.

 

WCIĄGANIE RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
ilustracja
Rozpoczęcie pracy z wykopu startowego, celowanie

ilustracja
Końcowa faza przecisku, kret osiąga wykop docelowy

 

WBIJANIE RUR STALOWYCH
ilustracja

 

SAMODZIELNY PRZECISK
ilustracja
Rozpoczęcie pracy z wykopu startowego, celowanie

ilustracja
Końcowa faza przecisku, kret osiąga wykop docelowy

 

Zazwyczaj krety wykorzystuje się do położenia instalacji pod wszelkimi istniejącymi drogami, chodnikami, innymi ciągami komunikacyjnymi. Maszyny przeciskowe umożliwiają wykonanie prac, bez konieczności częściowego demontażu istniejącej drogi i ponownego jej odtworzenia, po zakończeniu prac instalacyjnych. Niesie to poważne oszczędności w budżecie prac. Instalacje metodą bezwykopową, także nie niosą za sobą strat wynikających z negatywnego oddziaływania na najbliższe otoczenie, w postaci okresowych korków komunikacyjnych, objazdów, zbytniego natężenia hałasu. Dla kierowców najważniejsze jest jednak to, że nie zostaje naruszona powierzchnia drogi. Doskonale bowiem zdajemy sobie sprawę, że każda ingerencja w jednolitą strukturę oryginalnie położonej drogi, prędzej czy później będzie wymagała okresowych napraw, w miejscach w których spójność nawierzchni została naruszona. Jako przykład gdzie niestety, prace instalacyjne, zostały wykonane tradycyjną, wykopową metodą, niech posłużą nam poniższe zdjęcia.        

ilustracja ilustracja

ilustracja ilustracja

W tych miejscach należało wykonać przyłącza metodą bezwykopową. A tak niestety, w wyniku obciązenia ruchem, na drogach, zaczynają pojawiać się uskoki. Z upływem czasu są coraz większe aż w pewnym momencie, droga stanie się nieprzejezdna i będzie wymagała czasowego zamknięcia w celu naprawy. A wystarczyło wykorzystać kreta. Poniżej przedstawiamy możliwości najprostszych a zarazem najskuteczniejszych maszyn stosowanych w technikach bezwykopowych, czyli kretów.

POTRZEBNE BĘDZIE...
Do zasilania kreta potrzebne jest sprężone powietrze. Najczęściej wykorzystywane są sprężarki przewoźne umieszczone na podwoziu kołowym, które dostarcza się na budowę ciągnąć sprężarkę za autem. Im większa maszyna, tym większe jest zapotrzebowanie na powietrze. Dobre, mocne krety, wymagają powietrza w ilości, jaką sa w stanie zapewnić najbardziej popularne na rynku budowlanym sprężarki. Typowy zestaw przeciskowy znajduje się na poniższej ilustracji.

ilustracja

CO MOŻNA WYKONAĆ...
Kretem można wykonać samodzielny przecisk. Można przy jego pomocy wciągnąć rurę z tworzywa sztucznego. Można także wbijać stalowe rury. Istnieje cała masa dodatkowego osprzętu, umożliwiającego wykonanie praktycznie każdej instalacji metodą bezwykopową. Typowe instalacje i średnice przedstawiono poniżej. Klikając na tabeli uzyskujemy powiększenie.

 samodzielny przecisk  wciąganie rur PE/PVC  wbijanie rur stalowych
 ilustracja  ilustracja  ilustracja

(klikając na tabelę uzyskujemy powiększenie)


Prędkość wykonywania przecisku jest uzależniona od rodzaju gruntu i rozmiaru samej maszyny. Można powiedzieć, że najczęściej wykonuję on 0,5-1,5 metra na minutę.
Standardowe długości przecisków wykonywanych kretem to odległość 8-20 metrów. Niemniej możliwe jest wykonanie celnego przecisku na długości przekraczającej 40 metrów.

JAKĄ MASZYNĘ WYBRAĆ - kliknij tutaj

WARTO WIEDZIEĆ...
Prace kretem wykonuje się na określonej głębokości minimalnej. Ogólnie przyjęta zasadą jest, by była ona minimum 10-cio krotnością średnicy maszyny. Ten warunek wynika z faktu, że kret nie wypiera przed siebie, lecz zagęszcza grunt wokół wykonywanego otworu. W skrajnej sytuacji, gdy mamy do czynienia z już mocno zagęszczonym gruntem, mogłoby dojść do wyparcia gruntu i tym samym nawierzchni, pod którą prowadzimy prace. Głębokość maksymalna wykonywania instalacji zależy od indywidualnych założeń projektowych.

Krety są urządzeniami niesterowalnymi. Oznacza to, że maszyną nie można sterować podczas prac, kiedy całkowicie zniknie nam w gruncie. Można jedynie nadać jej właściwy tor, korygując położenie zanim cała maszyna pogrąży się w gruncie. Nie należy jednak obawiać się niecelności i ewentualnych tego konsekwencji. Konstrukcja kretów jest tak opracowana, że poradzą sobie one nawet w wyjątkowo trudnych warunkach. Napotkawszy na przeszkodę, prędzej ją rozbiją, niż pozwolą na odchylenie od zadanego kierunku. Początkującym na pewno pomocna będzie platforma startowa. Jest to proste urządzenie, bardzo ułatwiające celowanie. Same zaś celowanie realizowane jest przy pomocy zestawu optycznego, składającego się z lunety i tyczki namiarowej.

W PRAKTYCE...
Najczęściej przeciski są wykonywane na krótkich odcinakch, do 10 metrów. Jednak dobre, celne maszyny, bez trudu poradzą sobie ze znacznie dłuższymi odległościami, sięgającymi nawet do 30 i więcej metrów. Nie da się ukryć, że celne wykonanie dłuższego przecisku wymaga doświadczenia.

Sam Zestaw Podstawowy kreta pozwala na wykonanie samodzielnego przecisku z wykopu startowego do wykopu docelowego. Zestaw Podstawowy składa się z następujących elementów:

 ilustracja

     Kret Pneumatyczny

 ilustracja

     Stacja Sterująca

 ilustracja

     Wąż pneumatyczny

 ilustracjailustracja ilustracja

Narzędzia
i materiały
eksploatacyjne

 

Przy pomocy końcówki do ręcznego wciągania rur jak na poniższym zdjęciu,

ilustracja

wkręconej do węża zasilająco-sterującego w miejsce kreta, można w wykonany przecisk ręcznie wciągać rury PE/PVC o średnicach do Ø55 mm.

Najczęściej krety wykorzystuje się do wciągania rur instalacyjnych, bezpośrednio za maszyną.  W tym celu należy ją wyposażyć w tuleję do wciągania rur, mocowaną w tylnej części kreta. Należy użyć tulei o rozmiarze odpowiadającym wciąganej rurze. Dla rur o większych średnicach, zazwyczaj od 90 mm wzwyż, stosuje się dodatkowo system linki stalowej wraz z napinaczem, w celu zamocowania i usztywnienia połączenie wciąganej rury z tuleją do wciągania. Mniejsze rury wymagają jedynie samej tulei, wyposażonej w specjalnie wyprofilowane gniazdo do zamocowania weń wciąganej rury. Poniżej umieszczono zdjęcie przykładowych akcesoriów do kreta, umożliwiających wciąganie rur z PE/PVC bezpośrednio za maszyną.

 

 

ilustracja

 

Zdarzyć się może sytuacja, w której musimy wykonać przecisk lub zainstalować rurę z tworzywa, o średnicy większej niż średnica posiadanej maszyny. Producenci maszyn przeciskowych wyszli naprzeciw takim sytuacjom, oferując tzw. poszerzacze, nazywane też kalibratorami. Są to stalowe rury zakończone stożkiem, posiadające średnice większe niż średnica kreta. Najpierw wykonuje się przecisk pilotażowy samym kretem, a następnie poszerza się jego średnicę, wykonując powtórny przecisk, tym razem z założonym na kreta poszerzaczem. Łatwiejszym sposobem realizacji takiej instalacji jest oczywiście zakup maszyny o większej średnicy, umożliwiającej wciąganie rur o większych średnicach, bezpośrednio za maszyną. Nie zawsze jednak zakup większej maszyny jest uzasadniony ekonomicznie. Zależy to od ilości i częstości wykonywania takich prac. Jeśli większe rury instalujemy sporadycznie, taniej choć uciążliwiej, będzie zainstalować je przy pomocy już posiadanej, mniejszej maszyny, uzbrojonej w odpowiedni poszerzacz.

 

ilustracja

 

Kret może być także wykorzystywany do wbijania rur stalowych. Rury takie wykorzystuje się w instalacjach wodno-kanalizacyjnych jako osłonowe, dla późniejszych instalacji, lub bezpośrednio jako nośnik mediów. Do tego typu instalacji wykorzystuje się szereg stożków, przy udziale których osadza się i sprzęga kreta z uprzednio przygotowaną do wbijania rurą stalową. W niektórych warunkach gruntowych, takich jak grząska i mokra glina lub inne mokre grunty, niemożliwe jest wykonanie instalacji poprzez wciąganie rur PE/PVC. Wtedy to wbijanie rur stalowych jest wskazaną alternatywą.

 

ilustracja

 

Mniejsze rury stalowe wbija się zaślepione od czoła stalowym stożkiem. Większe rury, od średnicy 159 mm, z uwagi na opory gruntu podczas wbijania, instaluje się jako otwarte. A po zakończeniu wbijania, grunt wydmuchiwany jest z rury, przy zastosowaniu korków oraz płyt wydmuchowych.

Watro dodać, że poza kretami, które jak widać, cechują się dużą uniwersalnością, istnieje grupa maszyn przeciskowych, dedykowana wyłącznie wbijaniu rur stalowych. Mówimy tu o młotach pneumatycznych. Posiadają one znacznie prostszą konstrukcję, która w dodatku nie musi zapewniać celności. Młot bowiem, nie przemieszcza się w ziemi, jego rolą jest wpychanie przed siebie, wbijanie rury stalowej.

Na rynku dostępna jest także grupa kretów, posiadających tzw. ruchomą głowicę. Jednak takie krety nie są dedykowane wbijaniu rur stalowych oraz do pracy z poszerzaczami. Warto o tym pamiętać, jeśli szukamy skutecznego ,uniwersalnego rozwiązania.

Krety, jak każde maszyny budowlane, wymagają okresowych przeglądów. Są one niezbędne po to, by maszyna mogła nam służyć niezawodnie przez lata. Dobre maszyny dożywają nawet do 10 lat eksploatacji. Niektóre elementy kreta, poddawane są na tyle wysokim obciązeniom, że wymagają okresowej wymiany. Dobrze zaprojektowane maszyny, redukują do minimum koszty serwisu i napraw. A to dzięki temu, że fragmenty maszyn, elementy podlegające zużyciu, nie stanowią monolitu jako jedna bryła maszyny, ale są wydzielone jako osobne detale, montowane w całość. Bardzo ważna jest także należyte podejście do maszyn, podczas ich serwisowania. Dobra firma zapewnia serwis na najwyższym poziomie, gdzie każda maszyna jest traktowana z indywidualną i należytą starannością i zaangażowaniem.

Dobra maszyna to taka, która spełnia wszystkie oczekiwania jej użytkownika. Kreta kupuje się na wiele lat. Warto poświęcić chwilę na dobór odpowiedniej maszyny, pod własny front robót. Warto dowiedzieć się, co o maszynie, którą chcemy kupić, myślą inni użytkownicy. Dobry kret to taki, którego producent pozwoli nam zapoznać się z maszyną i jej możliwościami, w naturalnych warunakch budowy, zanim dokonamy ostatecznego zakupu.

Ponadto dobre maszyny powinny cechować się bezpieczeństwem pracy, łatwością obsługi i powinny być przyjazne środowisku naturalnemu.

JAK ZACZĄĆ
Doświadczenie i wiedzę, pozwalającą na skuteczną realizację nawet najbardziej wymagających prac przeciskowych, w najtrudniejszych warunkach gruntowych, zdobywa się latami. Obecnie dostępne na rynku maszyny są na tyle przyjazne użytkownikowi i proste w obsłudze, że nawet osoba nieobyta w pracach ziemnych, nie powinna mieć problemów z wykonaniem typowych przyłączy wodociągowych, czy innych powszechnie wykonywanych prac. Na rynku funkcjonują wydawnictwa dedykowane technikom bezwykopowym, sieć internetowa bogata jest w liczne publikacje i fora. Jest zatem skąd czerpać wiedzę teoretyczną. A także praktyczną. Dobrą bowiem praktyką wśród producentów i dystrybutorów, jest organizacja szkoleń w zakresie budowy, obsługi, konserwacji i samej pracy maszyną przeciskową, towarzyszące zazwyczaj przekazaniu w ręce użytkownika zakupionej maszyny. Ułatwieniem dla początkujących jest możliwość zastosowania przyrządów ułatwiających prawidłowe ukierunkowanie i wycelowanie maszyny, dedykowanych maszynom przeciskowym. Należą do nich platforma startowa czy zestaw optyczny.

ilustracja

 

O CZYM JESZCZE WARTO PAMIĘTAĆ
Mnogość producentów i dostępnych maszyn przeciskowych na rynku, może początkowo sprawiać trudność w wyborze najodpowiedniejszej dla naszych potrzeb. Rozpoczynając naszą przygodę z technologiami bezwykopowymi, trudno jest zdefiniować potrzeby, z jakimi zetkniemy się w nieodległej przyszłości. Najlepiej bazując na bieżących oczekiwaniach odnośnie funkcjonalności, szczegółowe pytania skierować bezpośrednio do producenta bądź dystrybutora. Poprzez szereg pytań, pomoże on wybrać zestaw według indywidualnych preferencji, uwzględniając także aspekty ekonomiczne zakupu.

Jest jednak uniwersalny zbiór pożądanych cech, jakie powinna posiadać maszyna przeciskowa, wspólny dla wszystkich urządzeń tego typu. Najważniejsze z nich to:

 

Celność. To niewątpliwie najważniejsza cecha maszyn przeciskowych. Niecelnie wykonany przecisk, poza samym niezrealizowaniem zadania, może nas narazić na poważne koszty, związane z koniecznością naprawy uszkodzonej w wyniku niecelnego przecisku, istniejącej infrastruktury. Większość maszyn na rynku, uważanych za najcelniejsze, posiada schodkową głowicę przeciskową. Takie rozwiązanie do minimum ogranicza ewentualne skutki napotkania przez kreta wyjątkowo trudnej przeszkody. Dla celności znaczenie ma także odpowiednia długość i wyważenie maszyny. Liczący się na rynku producenci, projektując maszynę przeciskową, właśnie jej celność stawiają sobie za najważniejszy parametr.

 

Konstrukcja i trwałość. Cechy zapewniające długotrwałe użytkowanie. Warto postawić na maszyny o prostej budowie, odpornej na skutki udarowego charakteru pracy. Do produkcji kretów, winny być stosowane materiały o podwyższonej odporności na naprężenia zmęczeniowe, korozję, efekt tarcia w gruncie. Wielu znanych producentów stosuje proste w budowie i wymianie, wymienne elementy ślizgowe i uszczelniające, które podczas pracy kretem, na sobie skupiają skutki pracy i tarcia w trudnych warunkach, zanieczyszczonych przez sypki piasek, wodę i błoto. Takie rozwiązanie wymaga okresowej ich wymiany, ale ogranicza konieczność ponoszenia wysokich kosztów regeneracji lub wymiany droższych elementów kreta, które w wyniku tarcia, ulegałyby stopniowemu zużyciu. Warto zwrócić uwagę, czy zewnętrzne elementy kreta tworzą monolityczną bryłę, czy możliwy jest demontaż poszczególnych części, umożliwiający wymianę tylko tego zespołu, który uległ zużyciu. To znacznie obniża koszty serwisowania maszyny.

 

Łatwość obsługi. Warto dysponować maszyną, w której w łatwy i szybki sposób, a do tego w każdych warunkach, można zmienić kierunek przecisku. Warunek ten najlepiej spełnia rozwiązanie konstrukcyjne stosowane w kretach, nazywane sterowaniem pneumatycznym kreta. Polega ono na tym, że zmiany kierunku pracy kreta przód/tył, dokonuje się zdalnie, poprzez zmianę położenia zaworu sterującego, umieszczonego w stacji sterująco-smarującej. Inne czynności w tym celu nie są wymagane. Zdarzają się niestety sytuacje, gdy maszyna napotka na trudną przeszkodę i nie ma możliwości kontynuacji pracy w danym miejscu. Może dojść do nagłej konieczności wycofania kreta z wielu innych powodów. Warto mieć w zanadrzu ten komfort pracy, i w razie potrzeby móc szybko go wycofać, bez konieczności zamykania dopływu powietrza zasilającego.

 

Ekologiczność. Nowoczesne maszyny przeciskowe, mogą być bez przeszkód stosowane w każdych warunkach terenowych, nawet w miejscach objętych szczególnymi warunkami ochrony środowiska naturalnego. Do takich miejsc zaliczamy parki, tereny bezpośredniego ujęcia wody, inne miejsca użyteczności publicznej. Wszystko za sprawą konstrukcji maszyny i zastosowanych do jej produkcji materiałów oraz technologii, pozwalających na stosowanie do smarowania maszyny nieszkodliwych substancji smarujących, bazujących na glikolu.

 

Funkcjonalność. Zakres prac, możliwych do zrealizowania przez daną maszynę, zależy od jej wielkości. Ogólnie, przy pomocy popularnych na rynku, typowych maszyn przeciskowych, możliwe jest instalowanie rur z tworzyw sztucznych do średnicy 200mm. Krety pozwalają na montaż rur stalowych do średnicy 406 mm. Krety ze stałą głowicą znajdują szersze zastosowanie. Można przy ich pomocy skutecznie realizować wbijanie rur stalowych, umożliwiają pracę z poszerzaczami. Według opinii grupy użytkowników oraz niektórych producentów, krety ze stałą głowicą lepiej radzą sobie w typowych gruntach, w porównaniu do maszyn z głowicą ruchomą. Ponadto krety ze stałą głowicą, posiadają mniej elementów ruchomych, zużywających się, co może wpływać na mniejsze koszty ich utrzymania.

Jak w praktyce wygląda zastosowanie kretów, przedstawiamy w poniższych przykładach.

 

1. Instalacja od budynku do budynku

ilustracja

Wyobraźmy sobie, że od jednego budynku należy poprowadzić instalację, na przykład internetową, do budynku sąsiadującego. Z pewnych powodów niemożliwe jest wykonanie tego w postaci linii napowietrznej. Była radiolinia, ale ptactwo ją notorycznie brudziło i a koty dachowe dewastowały urządzenia nadawczo - odbiorcze. Używając kreta, wystarczy zejść na poziom piwnic budynku, wykuć otwór w ścianie i przez ten otwór puścić kreta w kierunku poziomu piwnic sąsiadującego budynku. Kret pokonawszy swoją trasę, "zapuka" w ścianę sąsiadującego budynku prosząc o wykonanie w tym miejscu otworu w ścianie, przez który przeprowadzimy rurę osłonową pod naszą instalację.
W tym wypadku mamy alternatywę w postaci wykopu otwartego, tylko po co, skoro mamy krety, celne krety.

 

2. Kolej na kolej

ilustracja

W takim przypadku po prostu nie mamy wyjścia. Nikt nie pozwoli na czasowe zamknięcie linii kolejowej i wykonanie instalacji metodą otwartego wykopu. Albo kret, albo ... kret. No chyba, że inna maszyna do technik bezwykopowych. Ale każda inna maszyna niesie dużo większe koszty wykonania instalacji. Kret jest najtańszym urządzeniem do tego typu prac. I najskuteczniejszym.

 

3. (Nie)spotkajmy się na skrzyżowaniu

ilustracja

Rozbudowa instalacji oświetleniowej wzdłuż drogi, bez właściwych metod realizacji, może stać się przyczyną wielu nieprzyjemności. Zastosowanie tradycyjnych metod, na pewno znacznie podniesie ciśnienie wśród osób korzystających na co dzień z danego odcinka drogi, zamkniętego na czas prowadzenia prac instalacyjnych. Korki, problemy z dojazdem do pracy i powrotem do domu, straty czasu, paliwa, pieniędzy, zły nastrój towarzyszący spóźnionym umówionym wizytom, smutek na twarzach naszych dzieci, z opóźnieniem odebralnym z przedszkoli i szkół. To straty które trudno przeliczyć i trudno naprawić. Zwyczajny, celny kret może sparwić, że te wszystkie powyższe sytuacje po prostu nie nastąpią, nikt nie zamknie nam drogi na czas prowadzenia prac instalacyjnych.

 

4. Po prostu - droga

ilustracja

Typowa, najczęściej występująca instalacja. Nawet tam, gdzie teoretycznie zamknięcie ruchu nie sprawi zbytniej uciążliwości, to koszt i czas wykonania instalacji, przemawia zdecydowanie na korzyść dla metody wykopowej przy użyciu kreta. Pórównanie takich kosztów można zabaczyć w poniższej tabeli (kilkając na nią uzyskacie Państwo powiększenie)

ilustracja

 

5. Także do rur stalowych

ilustracja

Nieczęsto bywa, że projektant narzuca zainstalowanie rury osłonowej stalowej. Krety jako urządzenia wielofunkcyjne doskonale się spisują przy tego typu instalacji. W zależności od miejsca jakim dysponujemy dla wykonania wykopu startowego, rura może być w jednym odcinku, lub podzielona na odcinki, spawane ze sobą podczas montażu każdej kolejnej sekcji.

6. Tu bez kreta to by się dopiero działo.

   ilustracja

Wjazd do centrum dużego miasta. Rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej a co za tym idzie - rozbudowa instalacji retencyjnej, podłączenie nowej sieci retencyjnej do istniejącej. Techniki bezwykopowe ograniczyły utrudnienia komunikacyjne jedynie do zajęcia jednego z trzech pasów ruchu. Co i tak ograniczyło ciągłość ruchu. Co by się tu działo, gdyby zamknięto całą nitkę prowadzącą w stronę miasta?   

7. A tu co mamy?

ilustracja

A tu nie wiemy, dlaczego ten fragment instalacji został wykonany wykopowo. Na innych odcinkach tej instalacji, biegnących pod utwardzoną nawierzchnią, zastosowano kreta. Dlaczego na tym fragmencie nie? Możliwe, że zabrakło miejsca na wykop końcowy. Ale przecież kreta z tzw. rewersem, można wycofać i odebrać z wykopu startowego.

 

8. Dojechać do posesji

ilustracja

Nowa instalacja została poprowadzona wzdłuż istniejącej jezdni i ciągu przylegających do niej posesji. Kret pozwoli na instalację bez żadnych utrudnień w dojeździe do tych posesji, co z pewnością docenią ich właściciele.

 

9. Można też w pionie

ilustracja

W krajach afrykańskich nasze krety stosuje się do tzw. mikropalowania, czyli wzmocnienia nośności fundamentów budynków, poprzez wbijanie pionowe rur stalowych do określonej głębokości, które to rury są sprzężone z fundamentem.  

 

10. Celny kret potrafi wiele

ilustracja

Właściwie wyważone, celne krety, pozwalają na bezproblemową instalację wielu rur osłonowych obok siebie. Tutaj widzimy instalację dwóch równoległych rur osłonowych. Należy tylko pamiętać, że kret działa na zasadzie zagęszczania gruntu podczas wbijania się weń. W zależności od warunków gruntowych należy zachować odpowiedni dystans między instalowanymi rurami.

 

11. Do i od pośredniaka

ilustracja

W przypadku dróg dwujezdniowych z oddzielających je pasem zieleni, też nie powinniśmy mieć problemów. Wystarczy poza wykopem startowym i końcowym, wykonać wykop pośredni do którego wykonamy pierwszy etap, i z którego wykonamy drugi etap instalacji. Wziąwszy pod uwagę wszystkie aspekty kosztowe i porównując te koszty dla techniki wykopowej i bezwykopowej, róznica może nawet wynosić w okolicach tego, co widać na tym bannerze reklamowym na powyższym zdjęciu. Oczywiście na korzyść technik bezwykopowych.

 

12. Jak zima trzyma

ilustracja

Dobre maszyny poradzą sobie także podczas pracy przy ujemnych temperaturach na zewnątrz. Aby uniemożliwić zamarznięcie kreta przy skrajnie niskich temperaturach, stosuje się gazowy podgrzewacz powietrza doprowadzonego do kreta. O taki podgrzewacz prosimy pytać naszych Menedżerów Sprzedaży, wkrótce pojawi się on w naszej ofercie.

 

13. Kąpiele błotne

ilustracja

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na pracę kretem nawet w takich warunkach. Technologia wymiennych elementów ślizgowych i uszczelniających, zapewnia brak negatywnych skutków oddziaływania wody, piachu, błota, na elementy ruchome kreta. W kretach bez wymiennych elementów ślizgowych i uszczelniających, praca w takich warunkach odbije się negatywnie na jakości powierzchni biorących udział w ruchu maszyny i znacznie skróci żywotność takich kretów. Także energia uderzenia maszyny będzie się stopniowo zmniejszać, w wyniku powstawania coraz większych luzów między współpracującymi elementami. Większe luzy spowodują większe zapotrzebowanie na sprężone powietrze takiej maszyny bez technologii teflonowej. Można to zaobserwować po rosnących obrotach silnika sprężarki. To oczywiście odbije się na kosztach realizacji instalacji. W kretach z technologią teflonową, wystarczy wyposażyć kreta w nowy komplet wymiennych elementów ślizgowych i uszczelniających, po czym mamy maszynę działającą praktycznie jak nowa. Dlatego właśnie żywotność kretów wykorzystujących technologię teflonową sięga 8 i więcej lat, nawet przy intensywnej eksploatacji.

 

14. Grawitacją ... do studzienki

ilustracja

Często istnieje konieczność doprowadzenia instalacji do istniejącej instalacji, zarówno retencyjnej jak i kanalizacyjnej. Instalacja taka wymaga określonych kątów spadków, by uzyskać zadany przepływ pod wpływem siły grawitacji. Mówimy w takiej sytuacji o instalacjach grawitacyjnych. Celne, dobrze wyważone krety doskonale sobie radzą także w przypadku takich instalacji. Nasze maszyny z pewnością sobie radzą, co widać na powyższym zdjęciu, wykonanym podczas pracy kretem MAX Siła Przebicia, w trudnych warunkach gruntowych, jakie zazwyczaj towarzyszą pracom wykonywanym w południowej części kraju. 

Polecamy inne artykuły:

ilustracja

KRET A UPRAWNIENIA

ilustracja

CELNOŚĆ KRETÓW

ilustracja

KRET A INSTALACJE
GRAWITACYJNE

 

 

MAX Siła przebicia

jest już na rynku od ponad 18 lat.

POWRÓT

 
 KONTAKT:

ilustracja

TERMA Sp. z o.o.
Czaple 100
80-298 Gdańsk
NIP: 583-10-18-844
REGON: 190558447
KRS nr 0000069067
konto: ING Bank Śląski S.A.
88 1050 1764 1000 0023 0692 5997
kapitał zakładowy:
2 360 500 PLN

kret@termamax.com

ilustracja

Region Północ
+48 607 451 902
+48
607 451 900

Region Południe
+48 607 451 433

Region Wschód
+48 607 451 028


ilustracja

MAX K130S
+
ZESPÓŁ TERMA ZWYCIĘZCY 
1 OFICJALNYCH MIĘZYNARODOWYCH ZAWODÓW W TECHNIKACH BEZWYKOPOWYCH


ilustracja

EXPERT 2012
dla MAX K95S
w kategorii INNOWACYJE URZĄDZENIE


ilustracja

EXPERT 2014
dla MAX K55
w kategorii INNOWACYJE URZĄDZENIE


ilustracja

ilustracja


Współpracujemy z:

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

do góry strony    
O firmie i produktach  |  MASZYNY PRZECISKOWE  |  SPRĘŻARKI PRZEWOŹNE  |  Kontakt  |  Referencje  |  Serwis
Technologie bezwykopowe - oferujemy urządzenia pneumatyczne i udarowe typu kret. Maszyny przeciskowe, krety, młoty, przeciski, przebijaki pneumatyczne.
Przecisk, maszyna przeciskowa, rakieta - wbijanie rur, przewierty, wciąganie rur.